Pages

Friday, July 22, 2011

Tentang Silaturahmi

"...Dan bertakwalah kepada ALLOH yg dengan (mempergunakan) namaNYA kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya ALLOH selalu menjaga dan mengawasi kamu."
Q.S An Nisa ayat 1


atau hadist yang mashur,
Shahih Mutafaq Alaihi, beliau berkata : Barangsiapa yang suka dilapangkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah ia menyambung tali silaturahim.

dan tidak bermaksud menyetarakan atau membandingkan perkataan seseorang dengan ayat Al Quran atau Hadist, tapi aku teringat perkataan seorang kakak,
ALLOH itu ndak suka sama yang memutuskan tali silaturahim nduk, sebenci apapun kamu sama orang, jo ngasi remove unfollow blockir koncomu dhewe....(mboi, 2008)


saya, walaupun benci ndak akan memutuskan tali silaturahim, itu janji saya! (Puput Rusianingtyas, 2008)

No comments:

Post a Comment